• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació
Innovació

Projectes

Plataforma virtual per a l’avaluació psicològica: creant coneixement compartit

Disseny d'activitats virtuals i d'un web docent per implementar el model de formació per competències en dues assignatures troncals de 1r cicle: Psicologia de la personalitat i Psicologia de les diferències individuals.

Recursos virtuals pel desenvolupament de competències de comunicació i cooperació en l'aprenentatge de Mètodes d'Investigació

Creació d'una xarxa virtual d'aprenentatge cooperatiu per a assignatures de processos psicològics bàsics

Personalització dels plans d'aprenentatge en base a la selecció d'estudis de cas

L'avaluació sistèmica de les competències transversals mitjançant un transfoli electrònic

Aplicació d'un sistema d'avaluació psicològica online en l'aprenentatge de coimpetències a la titulació de Psicologia

El blog com a eina d'autorregulació del procés d'aprenentatge

Innovació en l'adquisició de competències transversals: conceptualitació i disseny de  seminaris virtuals d'acord amb les directrius de l'EEES

La regulació de l'estudiant en el procés de construcció d?un document en un entorn virtual: l'ús de l'anotation tool.

Disseny d'una Eina Hipermèdia per l'Autoregulació del Professor en l'Aprenentatge Cooperatiu (DEHAPAC)

GEL-Xarxa UOC graduats en e_learning

TELL ME - Sistematització de la gestió dels processos de captació, accés i docència de l?European Certificate in e-Learning Course Design and Teaching

E-portfolio per avaluar a la xarxa les competències professionals dels estudiants. Generalitat de Catalunya. Ajuts universitaris per a la millora de la qualitat docent de les universitats catalanes