Premi Joan Sardà Dexeus 2011

Joan Torrent-Sellens, director del grup de recerca i2TIC, i nou economistes més, guanyen el Premi Joan Sardà Dexeus 2011 pel llibre ? La indústria catalana després de la crisi."

Es tracta d'un llibre col·lectiu que s'ubica en un context de crisi i període de baix creixement econòmic, el qual tracta d'analitzar l'impacte d'aquesta crisi en deu factors que incideixen en l'a ctivitat empresarial i, en conseqüència, en la nostra capacitat de seguir sent una potència industrial.

Així, a través de deu capítols, que tenen com a fil conductor la indústria i la crisi, una generació d'economistes nascuts a partir de la dècada dels setanta aporten el seu coneixement, l'a nàlisi i les reflexions juntament amb les seves propostes al voltant d'aspectes que necessàriament s'hauran de tenir en compte en un futur proper.

El lliurament del Premi Joan Sardà Dexeus es duu a terme des de l'any 1996 per reconèixer el llibre de més rellevància de l'any sobre economia i empresa. El guardó recorda la figura de Joan Sardà Dexeus, economista prestigiós que és considerat el principal inspirador del Pla Nacional d'E stabilització Econòmica de l'any 1959.