Inici de l'assaig clínic del DARweb

  150227_Imatge_Darweb1

 S?inicia l' assaig clínic de DARWeb, una intervenció psicosocial online i gratuïta per a nens i nenes amb dolor abdominal recurrent (DAR) i les seves famílies. El DAR, un dolor recurrent sense una causa física identificable i que afecta la vida quotidana de les famílies, té una prevalença del 10-12%. És per tant, una situació comuna que necessita ser abordada de manera eficient.

DARWeb és un programa dissenyat pel grup de recerca PSiNET i la seva filosofia és la de contribuir a incrementar la prevenció secundària en les situacions de dolor, augmentant l'accessibilitat de les intervencions i incidint en els factors de risc que poden resultar en una discapacitat a llarg termini.

DARWeb s'ha dissenyat a partir de tres fonts principals: l'evidència disponible sobre les intervencions psicosocials online per al dolor, l'experiència i necessitats de les famílies que tenen un nen o nena amb DAR, i la necessitat assistencial i opinió dels pediatres.  

Aquests darrers van manifestar no estar satisfets amb la seva resposta assistencial actual a les famílies amb un nen amb DAR i van expressar una actitud positiva envers la possibilitat de disposar d'una intervenció psicosocial complementària. Els resultats d'aquesta anàlisi es van presentar darrerament al UOC Research ShowCase 2015 , i estan disponibles aquí .

DARWeb ha estat presentat a diversos equips territorials de pediatria i gastropediatria, i a partir d'aquí, diferents professionals han recomanat seguir-lo a les famílies a qui atenen. D?a questa manera, actualment hi ha diverses famílies que segueixen el programa i els resultats de la prova pilot són satisfactoris. Per tant, es començarà l'assaig clínic de manera immediata.

DARWeb és un projecte aprovat pel comitè d'ètica de la Universitat, que ha comptat amb el suport del programa Recercaixa i del Ministerio d'Economía y Competitividad.

Més informació del projecte .

En cas de conèixer alguna persona en aquesta situació, els podeu posar en contacte amb l'Eulàlia Hernández ehernandez@uoc.edu  o darweb.uoc@gmail.com.