La investigadora Laura Calvet (T.URBA) publica un article a la revista Nature Climate Change

 La investigadora postdoc Laura Calvet del grup de recerca de l'IN3 en Transformació Urbana ( T.URBA ) és coautora de l'article " Patterns of Authorship in the IPCC Working Group III Report " publicat recentment a la prestigiosa revista Nature Climate Change . Es tracta d'una revista, referent en el seu àmbit, de la prestigiosa "Nature Publishing Group" indexada a Web of Science i a Scopus. Té un factor d'impacte elevadíssim tant al Journal Citations Report (revista situada al Quartil 1, i segona en el rànquing de les ciències mediambientals d'un total de 221 revistes); com en el Scimago Journals Rank (Q1, primera en l'àmbit de les ciències mediambientals d'un total de 253 revistes).

Tot seguit podeu veure la referència completa i un resum de l'article:

 
Esteve Corbera, Laura Calvet-Mir, Hannah Hughes, Matthew Paterson, Patterns of Authorship in the IPCC Working Group III Report, Nature Climate Change (online in 2015), DOI: 10.1038/nclimate2782. ISSN: 1758-678X. Impact factor JCR: 14.547.
 
El canvi climàtic és un problema global que afecta tots els sectors de la societat, no obstant, els científics encarregats de donar respostes per mitigar-ne els seus efectes solen haver-se educat i treballat  en les mateixes institucions, sobretot a Nord Amèrica i Europa. Des d'una perspectiva disciplinària, economistes, enginyers, físics i científics naturals segueixen sent fonamentals per al procés, amb la participació insignificant d'estudiosos de les humanitats. Aquests són els principals resultats d'un nou estudi publicat a Nature Climate Change, que amb un anàlisis de xarxes socials  explora les relacions entre els autors del Grup de Treball III del Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC per les seves sigles en anglès). Aquest grup de treball és l'encarregat de suggerir polítiques de mitigació per fer front al canvi climàtic i pretén donar veu a tots els països. El nou estudi, però, posa en dubte la idea que una participació geogràfica  àmplia pot portar a una major varietat de punts de vista i d'interpretacions culturals diverses sobre la mitigació del canvi climàtic.
 
Per a més informació també podeu consultar aquesta nota de premsa de STEPS Centre o aquesta altra de Pacific Standard publicades el passat dia 8 de setembre.