Nou llibre publicat per Mònica Guillén, investigadora d' i2TIC
03/11/2015

Mònica Guillén-Royo, investigadora del grup de recerca interdisciplinària sobre les TIC (i2TIC)  i del Centre for Development and the Environment (SUM),  de la Universitat d' Oslo, acaba de publicar el llibre  Sustainability and Wellbeing - Human-Scale Development in Practice a la prestigiosa editorial Routledge.

 

Sobre el llibre

La idea que podem satisfer les necessitats humanes i, alhora, mantenir i, fins i tot, afavorir l’entorn natural és molt atractiva. Des que l’informe Brundtland va popularitzar una definició de desenvolupament sostenible basada en el concepte de les necessitats, s’ha generalitzat la creença que hauria de ser possible aconseguir una bona qualitat de vida sense posar en perill els ecosistemes naturals.

La sostenibilitat i el benestar omplen un buit en els estudis sobre el desenvolupament sostenible a partir d’un conjunt de treballs, per tal de debatre els reptes i les oportunitats que suposa l’ús del marc del desenvolupament a escala humana (DEH) postulat per Max-Neef. El primer capítol presenta la teoria i la metodologia proposada pel DEH en el context de la bibliografia pertinent sobre el desenvolupament sostenible i el benestar. El segon capítol tracta de les aplicacions de la metodologia segons el DEH, amb tres propòsits diferents: el disseny d’intervencions de desenvolupament sostenible; el compromís d’investigadors amb comunitats o grups de persones en processos de sostenibilitat, i la consolidació d’iniciatives de comunitats sostenibles. Finalment, el tercer reflexiona sobre els reptes i les limitacions que comporta emprar el plantejament del HSD per definir estratègies per al desenvolupament sostenible i en treu conclusions.