Publiquen un article a la revista Information, Communication & Society
17/11/2015

Arnau Monterde i Antonio Calleja-López, ambdós investigadors del grup de recerca de l'IN3 de Xarxes, Moviments i Tecnopolítica ( NMT ) han publicat recentment l'article Multitudinous identities: a qualitative and network analysis of the 15M collective identity a la prestigiosa revista Information, Communication and Society (Volum 18, Número 8, 2015).

Identitats multitudinàries: un anàlisis qualitatiu i de xarxa de la identitat col.lectiva del 15M.

Resum

Amb l'emergència de moviments-xarxa des del 2011 s'ha obert un debat entorn a la manera en la qual els social media i les pràctiques en xarxa possibiliten noves formes d'identitat col.lectiva.  En aquest article resumim la literatura sobre moviments socials així com sobre identitat col.lectiva i mostrem la tensió entre postures que subratllen, o bé aspectes organitzatius, o bé aspectes culturals, a tot allò personal o col.lectiu, les lògiques en xarxa o les lògiques d' agregació. Defensem l' idea de que pensar el moviment-xarxa 15M a Espanya exigeix innovacions conceptuals i metodològiques. La seva ràpida emergència, la seva duració, diversitat, desenvolupament multifacètic i capacitat adaptativa, plantegen nombrosos reptes teòrics i metodològics. Mostrem com les anàlisis estructurals i dinàmiques de xarxes d' interacció (en combinació amb dades qualitatives) són eines valuoses a l'hora de conèixer tant la forma com la transformació del que denominem la "dimensio sistèmica" de les identitats col.lectives en els moviments-xarxa. En particular, introduïm un nou mètode de detecció de sincronització en l'activitat a Facebook, amb la finalitat d'identificar l'activitat distribuïda, però integrada i coordinada, que s'amaga darrera aquestes identitats col.lectives.

Aplicant aquesta estratègia analítica al 15M, mostrem que el moviment exhibeix una forma específica d'identitat col.lectiva que denominem "identitat multitudinària", caracterizada per la seva transversalitat social i la seva heterogeneïtat interna, així com un lideratge transitori i distribuït, definit en funció de les iniciatives d'acció. La nostra aproximació atèn al rol de l'interacció distribuïda i el lideratge transitori en la mesoescala de les dinàmiques organitzatives, contribuïnt a les discussions contemporànees entorn al rol de l'identitat col.lectiva en els moviments-xarxa.

Per a més informació sobre l'article, cliqueu aquí.

També podeu consultar la notícia publicada a La Vanguardia.