Resolució de la convocatòria de líders de grups de recerca de l?IN3

 
El centre de recerca de la UOC redefineix els seus grups per tal d'impulsar la seva activitat

 

L’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) ha resolt la seva convocatòria interna de líders de grups de recerca per tal d’impulsar la seva activitat. La selecció és el resultat de l’avaluació de 17 candidatures per part d’un comitè científic de selecció integrat per investigadors de prestigi internacional. D’aquestes candidatures, 10 en van ser preseleccionades en una primera fase i, finalment, s’han seleccionat les 5 propostes següents i els seus responsables:

 

 • Care and Preparedness in the Network Society (CareNet), líder: Dr. Israel Rodríguez (professor agregat),àrea: psicologia.
 • Gender and ICT (GenTIC), líder: Dra. Milagros Sáinz (investigadora sènior), àrea: multidisciplinària (sociologia, psicologia, antropologia, economia, ciència política, humanitats).(Internet Computing & Systems Optimization (ICSO), líder: Dr. Ángel A. Juan (professor agregat), àrea: enginyeria informàtica.
 • Urban Transformation and Global Change Laboratory (TURBA Lab), líder: Dr. Ramon Ribera (professor agregat), àrea: multidisciplinària (economia, ciència política, geografia, planificació urbana, estudis ambientals).
 • Wireless Networks (WiNe), líder. Dr. Xavier Vilajosana (professor agregat), àrea enginyeria informàtica i de telecomunicació.

 

Les propostes han estat avaluades per un comitè científic de selecció format pels següents experts internacionals:

 

 • Dr. Carles Boix: catedràtic Robert Garrett de Política i Assumptes Públics del Departament de Ciències Polítiques i Escola Woodrow Wilson d'Assumptes Internacionals i Públics de la Universitat de Princeton.
 • Dra. Caterina Calsamiglia: professora de recerca del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI).
 • Dr. Maxi San Miguel: catedràtic de Física de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i director de l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFSIC), centre mixt de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
 • Dr. Markus Rabe: catedràtic de la Universitat Tècnica de Dortmund.
 • Dra. Núria Sebastián: catedràtica del Departament de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i vicepresidenta de l'European Research Council.

 

A més, l’IN3 ja havia seleccionat prèviament les següents 4 propostes fruit d’altres processos d’avaluació externa:

 

 • Communication Networks & Social Change (CNSC), líder: Dr. Manuel Castells (catedràtic de sociologia), àrea: sociologia.
 • Digital Commons (Dimmons), líder: Dra. Mayo Fuster (investigadora Ramón y Cajal), àrea: multidisciplinària (ciència política, antropologia, economia, filosofia, informàtica i arts).
 • K-ryptography and Information Security for Open Networks (KISON), líder: Dr. David Megías (professor agregat, director de l’IN3), àrea: enginyeria informàtica i de telecomunicació.
 • Systems, Software and Models (SOM Research Lab), líder: Dr. Jordi Cabot  (investigador ICREA Sènior), àrea: enginyeria informàtica.

 

Queda pendent de resolució el líder d’un grup de l’àmbit dels sistemes complexos, el qual ha de portar a terme recerca interdisciplinària en societat del coneixement.


Les persones seleccionades dirigiran els grups del centre desenvolupant un pla estratègic,concretant un pla de treball establint objectius i indicadors. Aquest grups treballaran amb l’objectiu de participar de forma regular en convocatòries de captació de recursos competitius, especialment les d'àmbit internacional, establir aliances amb altres grups, institucions o empreses. A més, desenvoluparan un pla per a la captació de talent; dissenyaran una política per a la transferència i la valorització de l'activitat; determinaran el seu impacte social i un pla per millorar-lo. Aquests grups hauran de respectar i complir els aspectes ètics de la recerca i participar en les xarxes científiques internacionals més rellevants del seu àmbit. Podeu llegir més informació a la notícia publicada amb anterioritat sobre la convocatòria.