L'investigador va intervenir a la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat al Parlament de Catalunya per debatre sobre la gestió pública d'Aigües Ter-Llobregat.

Hug March, investigador del grup de recerca de l'IN3 en Transformació Urbana i Societat del Coneixement (TURBA Lab) i membre del grup de l'aigua del Col.legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB), va compareixer el passat 11 de maig de 2016 a la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat al Parlament de Catalunya per contribuir al debat el retorn Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a la gestió directa pública  (Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa).

Donat el caràcter de monopoli natural del subministrament d'aigua, el seu caràcter de dret humà fonamental i l'incertesa futura sobre la seva disponibilitat, tots els compareixents, entre els quals hi havia representants de la UGT, CCOO, la plataforma Aigua és Vida, i un assessor tècnic de serveis públics d'aigua, van destacar la necessitat de retornar ATLL al sector públic. També es va destacar que el debat no s'hauria de quedar en la gestió en alta, sinó que s'hauria d'extendre a l'àmbit municipal (gestió en baixa). L'Hug va destacar també la necessitat de repensar els models de finançament públic del cicle hidrològic per no repetir la situació d'insostenibilitat financera que va portar a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i a ATLL a acumular l'elevat deute que va justificar la posterior licitació per 50 anys d'ATLL al 2012.

Finalment, també es van proposar idees per assegurar l'accés a uns consums bàsics a tota la població.

Podeu trobar el video de la intervenció de l'Hug March clicant aquí.