EFFORTi - Creació d’un marc d’avaluació per a la igualtat de gènere

El grup de recerca Gènere i TIC acaba de començar a treballar en el projecte EFFORTi, una acció de recerca i innovació H2020 que es durà a terme de l’1 de juny de 2016 al 31 de maig de 2019, amb un pressupost total de gairebé 2 milions d’euros. El projecte crearà un marc d’avaluació de les mesures en favor de la igualtat de gènere a nivell europeu. La iniciativa és coordinada per l’ Institut Frauenhofer d’Alemanya i compta amb col·laboradors de Dinamarca (Universitat d’Aarhus), Àustria (Joanneum Research), Hongria (Associació Hongaresa de Dones en la Ciència), Luxemburg (Intrasoft) i amb la Universitat Oberta de Catalunya. El projecte recopilarà mètodes d’avaluació ja existents i proporcionarà un marc integrat per examinar tant la implementació com els resultats de les mesures d’igualtat a nivell individual, empresarial i nacional. El marc d’avaluació s’aplicarà a 25 casos d’estudi repartits entre França, Àustria, Suècia, Alemanya, Espanya i Dinamarca, i estarà disponible com a base de coneixement online i eina interactiva.

El grup de recerca Gènere i TIC consolida la seva presència internacional amb aquest tercer projecte europeu. A més de col·laborar amb EFFORTi, el grup de recerca coordina el projecte FP7 GenPORT per crear un portal d’Internet sobre gènere i ciència que finalitzarà el 2017; i GEDII , un projecte H2020 (2015-2018)  que desenvolupa mètodes innovadors per avaluar l’impacte de la diversitat de gènere en grups de recerca.