05/10/2016
Barcelona Initiative for Technological Sovereignty (BITS) és una aliança interdisciplinària que analitzarà un programa tecnològic arrelat en la democràcia, la solidaritat i l'autonomia. Aquesta iniciativa, compta amb la participació d'Arnau Monterde, investigador del grup de recerca CNSC.

BITS és una aliança estratègica entre l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3/UOC), l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP/UAB), i una xarxa d’activistes dels moviments socials i acadèmics, que reuneix els principals pensadors sobre la tecnologia, les ciutats i la geopolítica  Té el seu origen en l’interès compartit entre els socis de desenvolupar una visió estratègica de la utilització de les tecnologies avançades de la informació en benefici d’un programa polític, social i econòmic alternatiu.

BITS estimularà un debat global sobre els significats canviants de la sobirania i explorarà les formes en què els diferents tipus de sobirania – dels ciutadans, ciutats, estats-nació i regions – poden ser mantinguts encara avui dia en condicions globals d’alta tecnologia.  Amb un fort enfocament en els efectes polítics dels canvis tecnològics, BITS explorarà com l’augment de les plataformes tecnològiques i les dades extractivistes permeten transformar els governs, el treball, la propietat i l’accés a les coses bàsiques de la vida, com són l’aigua, els aliments, l’habitatge i l’energia.  Aquesta tasca és particularment important ja que el règim polític i econòmic actual es formula de nou al voltant del nucli retòric i pràctic de la tecnologia digital, amb una aliança nova i poderosa entre les empreses de la tecnologia, les finances globals, i el complex militar-industrial.