Carlos Cámara rebrà el premi IND+I Science en la categoria de 'polítiques d'innovació metropolitana'

14/12/2017

El proper 8 de febrer, el jurat de la plataforma IND+I Science, format per Mariana Mazzucato, Xavier Ferràs, María José Aranguren i Rainer Kattel, lliurarà els Premis durant el Simpòsium.

Carlos Cámara Menoyo, investigador del grup de recerca de l'IN3 Urban Transformation and Global Change Laboratory (TURBA Lab)doctorand de la UOC i autor de la recerca titulada Urban commons: lessons from Barcelona at the beginning of  21rst century serà guardonat amb el premi IND+I Science en la categoria de “polítiques d'innovació metropolitana patrocinada pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) amb una dotació de 1.500 euros. El jurat ha resolt atorgar aquest premi a un treball que es focalitza en el moviment dels comuns urbans, que tenen un fort component urbà, físic i social i reclamen no només la seva capacitat de mitigar els efectes de la crisi sinó també de promoure un sistema alternatiu.

Es tracta d'un treball basat en un estudi etnogràfic de 29 casos (7 d'ells en profunditat) recents a Barcelona, a partir dels quals s'han derivat cinc fils argumentals al voltant de les seves demandes: autogestió i institucionalització, capacitat relacional, materialitat i espacialitat, tecnologia i cultura lliure. 
 
Moltes felicitats!