Convocatòria d'article. «La nova era del populisme? Perspectives teòriques, empíriques i comparatives»
19/05/2017

Revista CIDOB d'Afers Internacionals nº. 119 

Coordinadors del monogràfic: Camil Ungureanu (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) i Ivan Serrano (Universitat Oberta de Catalunya).
 

L'auge global del populisme –des de Veneçuela, Estats Units, França i Hongria fins a l'Índia o Filipines– planteja un desafiament existencial a la democracia constitucional i als drets humans, i actualment està condicionant l´agenda política i econòmica en tot el món. Les recents onades de populisme ens han dut a un món més polaritzat i inestable i ens avisen de la fragilitat de la democracia en temps «convulsos». Contràriament a l'expectativa generalitzada de consolidació de la democracia liberal i l'economia de mercat després de la caiguda de l'Unió Soviètica, ha sorgit una profunda crisis de representació. La forma en que s'ha abordat la recent crisis econòmica i financera, així com la gestió dels nous fluxos migratoris i de refugiats han intensificat la sensació de ruptura entre les èlits polítiques i la ciutadania.

Capitalitzant els casos de pressumpta corrupció de les èlits financeres i polítiques, els partits i els polítics populistes han exaltat la veritat del «Poble» i han rebutjat la política tradicional basada en l'experiència, el compromís i la cerca de consens. No obstant, les causes reals, el ple significat i l'impacte dels canvis actuals són encara difícils d'entendre, i requereixen nous anàlisis teòrics i empírics. La moda actual de parlar sobre populisme entre els científics socials, investigadors en relacions internacionals, així com entre els responsables i representants polítics de diferent índole comporta el risc de convertir aquest terme en un concepte comodí i una eina d'anàlisis retòrica. El populisme com a categoria analítica té una prolongada tradició en la literatura acadèmica, i el seu poder actual no pot entendre's plenament sense tenir en compte una perspectiva històrica i comparativa que consideri els casos consolidats –ja sigui a l'Amèrica Llatina o a l´Europa d'entreguerres.

Aquest número especial de Revista CIDOB d’Afers Internacionals busca contribucions riguroses que delimitin el fenòmen populista en el marc de les ciències polítiques, les relacions internacionals, l'economia, la teoria política i la història. Què és el populisme? És una eina útil per a comprendre millor les actuals transformacions econòmiques i polítiques en tot el món? Quines són les conseqüències polítiques i econòmiques del populisme contemporani per a l´ordre internacional? Es poden establir causes similars de l'actual onada de populisme en les diferents parts del món o hi ha certs factors regionals en joc? Quina és la relació entre els diferents populismes en l'àmbit mundial? Estem entrant en una nova era del populisme en la que l'eix dreta-esquerra passa a ser obsolet o secundari?

Amb el número 119, Afers Internacionals pretén contribuïr a l'estudi d'aquestes i altres qüestions relacionades amb el tòpic del populisme, posant el focus en el context actual. Per això, convoca a la presentació d'articles originals sobre les varietats de populisme que enfatitzin els impactes polítics i econòmics en l'escenari internacional. Són benvingudes les contribucions que ofereixin un treball original, empírico-comparatiu o teòric sobre, entre d'altres, els següents temes:

1. El populisme com o resposta a la globalització: perspectives comparatives des de diferents árees geogràfiques i culturals.

2. Existeix un populisme econòmic? Quin és el seu impacte nacional i internacional?

3. El populisme i la reconfiguració de les relacions internacionals.

4. La UE i el desafiament populista.

5. El populisme i l'auge de les democracies iliberals.

6. El significat del nou populisme: més enllà de la dreta i l'esquerra?

7. Les doctrines, pràctiques i interaccions dels nous populismes en l'escena internacional.

S'acceptaran els resums en castellà (preferiblement) i anglès.

El Consell editorial de la revista –coordinats en aquest número per Camil Ungureanu i Ivan Serrano– seran els responsables de la selecció final dels articles que es publicaran en el segon número de 2018 (setembre 2018).

Creada el 1982, Revista CIDOB d’Afers Internacionals és una publicació científica de relacions internacionals que edita treballs originals. Cada número és un monogràfic coordinat per un expert que analitza en profunditat des d'una perspectiva multi i transdiciplinar un tema de la realitat internacional. Els articles passen per un procés extern de revisió per experts d'anonimat doble i estan indexats i resumits en les principals bases de dades acadèmiques en ciències socials, com Scopus i Thomson Reuters. La publicació està dirigida a la comunitat acadèmica i al públic interessat en general. S'edita en format paper i digital.


Calendari de la convocatòria:
 
30 de juny de 2017: Data límit d'entrega dels resumens (300 paraules) i una breu nota biogràfica (100 paraules).
 
7 de setembre de 2017: Comunicació als autors del resultat de la selecció.
 
7 de desembre de 2017: Data límit d'entrega dels articles complets (veure les instruccions per als autors).
 
Totes les comunicacions escrites s'han enviar al correu electrònic de publicacions de CIDOB: publicaciones@cidob.org 
 
 
 
Més informació.