Segona sessió del cicle de seminaris interdisciplinaris de l'IN3
26/10/2017

Aquest seminari forma part del cicle de seminaris impulsats des de l'IN3, que pretenen fomentar la transdisciplinarietat entre els diferents grups de recerca de la universitat, presentant diversos projectes en els quals s'ha treballat conjuntament.

El proper dilluns 6 de novembre es celebrarà la segona sessió del cicle de Seminaris Interdisciplinaris de l'IN3, que es titula "Quantificació dels desequilibris en la distribució de l'espai públic: reptes tècnics, científics i socials".
 
Aquesta sessió està promoguda pels grups de recerca de l'IN3 en Sistemes Complexes [CoSIN3]Urban Transformation and Global Change Laboratory [TURBA Lab] i pel grup de recerca de la UOC Scene Understanding and Artificial Intelligence Lab [SUNAI i realitzaran una breu presentació d'un projecte conjunt.

 

Resum:

Quan pensem en l'espai públic, ens imaginem parcs, vies verdes i el mar, però obviem quin és l'actiu més gran pel que fa a espais públics de qualsevol ciutat: els carrers. La prosperitat es pot mesurar amb la quantitat de sòl que es destina al traçat dels carrers i, en concret, amb l'espai reservat als vianants. Si bé es disposa d'estimacions generals pel que fa a l'ús del sòl públic, manca informació detallada sobre la mida de voreres i els carrils bici (per carrer, per bloc, per barri), així com sobre l'impacte que tenen en la vida de les persones. Disposar d'aquesta informació és clau per fer front als reptes urbans llarg termini, com a indicador de (a) l'accessibilitat per a vianants i urbana; (b) les àrees que son especialment problemàtiques per la seva afluència (problemes de trànsit), i (c) de la configuració urbana per potenciar la interacció i integració de la comunitat. Proposem un projecte de tecnologia cívica amb l'objectiu de dur a terme aquestes mesures a escala. Per fer-ho, el projecte partirà de les tècniques actuals de teledetecció i la segmentació d'imatges d'aprenentatge profund, utilitzant dades massives geogràfiques (ortoimatges) per quantificar la distribució d'espais als carrers (asfalt, voreres, edificis, etc.). Amb perfils topogràfics de cada carrer en un nombre escollit de ciutats (de Catalunya, Europa i la regió mediterrània), podrem dissenyar les eines analítiques per avaluar l'accessibilitat per a vianants i la connectivitat "intra-urbana". Finalment, la identificació dels desequilibris en la divisió espacial fomentarà, a través de la implicació de les associacions locals, la intervenció pública i la recuperació de la participació ciutadana, seguint l'exemple de l'Eix Pere IV.