Presentaci

L'@teneu universitari posa al teu abast un ample ventall d'assignatures de la UOC sense dependre de la teva formaci prvia.

Com a estudiant de l'@teneu universitari pots cursar les assignatures amb la resta d'estudiants universitaris de la UOC, en les mateixes aules, amb els mateixos materials didctics i, tot aix, amb el rigor i la qualitat que distingeix el model UOC.

L'@teneu universitari t'ofereix la possibilitat de cursar assignatures de qualsevol dels mbits d'estudi de la UOC.

 

 

Com funciona

Objectiu

L'@teneu universitari dna la possibilitat de cursar assignatures dels estudis universitaris que ofereix la UOC sense haver de complir requisits d'accs a la universitat amb l'objectiu d'ampliar o reforar competncies i coneixements. En aquest sentit, l'@teneu universitari facilita l'accs al coneixement a tots els ciutadans i ciutadanes i, alhora, incorpora o reincorpora al sistema educatiu les persones que se n'han mantingut allunyades o que l'han abandonat.

 

Avaluaci

El seguiment de les assignatures i el sistema d'avaluaci s exactament igual que el que se segueix en els estudis universitaris de la UOC.

L'estudiant t dues opcions per a fer el seguiment de l'assignatura. Pot escollir entre estudiar el contingut de l'assignatura per lliure, o b fer unes proves d'avaluaci continuada. Aquestes proves consisteixen a resoldre -virtualment i des de casa- uns exercicis definits en el pla docent de cada assignatura, que s'hauran de lliurar durant el semestre. El consultor assignat a cada estudiant avaluar cadascuna de les proves presentades. L'objectiu s avaluar d'una manera continuada els coneixements que l'estudiant va adquirint.

Per a obtenir una qualificaci final de l'assignatura, l'estudiant tamb pot escollir entre dues opcions, relacionades amb el tipus de seguiment que hagi triat. D'una banda, pot fer una prova presencial, amb la qual es comproven els temes treballats durant el semestre; o b fer un examen presencial. A aquesta ltima opci es poden presentar els estudiants que no hagin seguit o superat l'avaluaci continuada.

 

 

Titulaci prpia

Un cop acabat el curs, l'estudiant obt un ttol propi que acredita la superaci de les assignatures cursades, el diploma d'extensi universitria de la UOC. Aquest document pot permetre la convalidaci o reconeixement amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC, l'accs a la qual requereix uns requisits previs determinats.

 

 Llegir ms »

Calendari, requisits i matrcula
  • Docncia:  de febrer a juny i de setembre a gener
     
  • Matrcula: de novembre a gener i de maig a juliol

 

Per a matricular-se de les assignatures no cal tenir cap titulaci acadmica ni passar per cap prova prvia de nivell. L'nic requisit s disposar d'un PC amb connexi a Internet.

 

Abans de matricular-se, cal llegir atentament la descripci de cada assignatura i valorar si s'ajusta a les necessitats i els interessos de cadasc.

 

Les assignatures de la UOC es mesuren en crdits. En el cas d’assignatures adaptades a l’EEES, que es mesuren en crdits ECTS, cada crdit requereix d’unes 25 hores de dicaci en total. En la resta d’assignatures, pot suposar unes 15 hores d’estudi. Cada persona es pot matricular de tantes assignatures com vulgui cursar, atenent sempre la dedicaci necessria per al seguiment correcte de cadascuna.

 

Una vegada feta la matrcula, la UOC posa a l'abast de l'estudiant de l'@teneu universitari un tutor, que en tot moment el guiar, l'orientar i far un seguiment del seu progrs acadmic.
 

Preu

L'import de la matrcula es calcula segons el nombre i el tipus de crdits (ECTS o LRU) de les assignatures que tris.

 

En el cas de les assignatures amb crdits ECTS, el preu variar en funci de si pertanyen a Graus o Msters universitaris.

 

Preus per crdits matriculats a l'@teneu universitari:

 

  • 43,1 € per crdit LRU
  • 48,38 € per crdit ECTS d'assignatures de Graus i l'assignatura Gabinet virtual de lectura La Central-UOC
  • 77,02 € per crdit ECTS d'assignatures de Msters universitaris
  • 101,53 € per crdit ECTS d'assignatures de Mster, postgrau i especialitzacions