Ocupa'T, programa de formació per a l'ocupabilitat

Administració i gestió de l'empresa

Cursos

Gestió administrativa: preparació de reunions, actes protocol·laris i organització de viatges

La figura de l'assistent/a de direcció té un paper rellevant a les empreses. La seva qualificació incideix directament en el tipus de suport que pot oferir als comandaments directius. Aquest curs pretén desenvolupar algunes de les tècniques de gestió administrativa que aquest perfil professional ha de desenvolupar, com són la preparació de reunions, organització, planificació o gestió d'actes, o l'organització de viatges.

Número hores: 25 hores.

Competència/es prèvies necessàries:

Coneixements en tècniques de gestió administrativa.

Objectius i competències

Objectius d’aprenentatge:


  • Fixar els objectius i fases per a la preparació d'una reunió
  • Aplicar les tècniques per a l'organització de tot tipus d'aconteixements de l'empresa.
  • Adquirir habilitats per a l'organització i planificació de reunions de treball, viatges, actes de l'empresa o convencions.

Competències que pretén desenvolupar el curs:

   -  Capacitat de planificació, gestió i organització
   -  Coneixements de tècniques d'organització i planificació d'aconteixements a l'empresa
   -  Habilitats interpersonals

Metodologia i materials

Plantejaments didàctics:

Metodologia UOC que situa a l'estudiant en el centre del procés d'un aprenentatge actiu. Existència de guia d’aprenentatge per a orientar sobre la metodologia i l’avaluació, i per a facilitar la planificació del treball. Plantejament d’un debat virtual. Resolució de problemes a través d’activitats d’aprenentatge

Materials bàsics:

Material didàctic editat amb la metodologia de la UOC en què es desenvolupen les tècniques de gestió administrativa. Te dues parts. Una dedicada a l’organització de reunions i actes corporatius, i una segona enfocada a l’organització de viatges.

Materials complementaris:

Documents de lectura lliurats pel consultor.