Inici> Preguntes més freqüents

Preguntes més freqüents

Preguntes més freqüents

1. Algú sense cap titulació prèvia es pot matricular dels cursos de la Universitat Oberta d'Estiu?

Sí, es permet matricular-se dels cursos sense tenir cap titulació acadèmica prèvia. Aconsellem que la persona interessada llegeixi atentament la descripció del seminari del qual es vulgui matricular i que valori si s'ajusta bé a les seves necessitats. Si té cap dubte, s'ha d'adreçar a la UOC mitjançant els diferents canals d’informació que hi ha a la seva disposició.

2. Què he de fer per a matricular-me?

Les persones interessades a matricular-se ho poden fer directament per mitjà d'aquest web o per telèfon. Consulta l'apartat Matrícula.

3. Jo sóc un estudiant de la UOC. Com em puc matricular als cursos de la Universitat Oberta d'Estiu?

Has de formalitzar la matrícula del curs des de dins del Campus per a gaudir del descompte de comunitat UOC. Per a matricular-te, segueix els passos que s'indiquen a l'apartat Matrícula.

4. En quin idioma s'imparteixen els cursos de la Universitat Oberta d'Estiu?

Consulta la informació a la fitxa de cada curs.

5. Els estudiants que s'incorporen per primer cop a la UOC, com s'orienten en l'entorn virtual?

Els estudiants que s’incorporen a la UOC per primer cop poden accedir a l’espai Benvinguts a la UOC! a través de la Secretaria de Programes oberts.
En aquest espai es troba tota la informació necessària per a conèixer com és la UOC i com són els espais virtuals del Campus, com ara l’aula, o com trobar i consultar els Recursos d’aprenentatge.
A més, per tal de resoldre possibles dubtes que puguin sorgir, els estudiants tenen a disposició seva una bústia des d’on un consultor els assessorarà.

6. Quan s'accedeix a les aules?

Els estudiants tindran accés a l'aula corresponent al curs que han matriculat el dia d'inici de docència (consultar fitxa de cada curs).

7. Quant de temps cal dedicar al curs?

La dedicació en hores depèn de la càrrega de crèdits del curs. Els crèdits expressen l'esforç i la dedicació necessaris per a superar el curs. Per a un crèdit ECTS es considera que la dedicació òptima és de 25 hores. Tanmateix, és l'estudiant qui ha de decidir el ritme i la dedicació necessaris.

8. Què són els ECTS?

ECTS és la sigla d'european credit transfer system (sistema europeu de transferència de crèdits). L'ECTS se centra en l'activitat de l'estudiant i es basa en la càrrega de treball necessària per a assolir els objectius d'un programa. Un crèdit ECTS equival a 25 hores.

9. Com són els recursos per a l'aprenentatge? S'envien per correu postal?

Els recursos per a l'aprenentatge són accessibles des de l'aula virtual en formats diferents segons el tipus del curs. Són dissenyats per a la formació no presencial, tant pel que fa a l'organització dels continguts i els recursos d'aprenentatge, com pel que fa al format. El Pla Docent permet relacionar objectius, continguts i activitats d'aprenentatge, dóna orientacions sobre el temps aproximat d'estudi i treball de cada tema i estableix les dates de lliurament de les activitats.

Els recursos per a l'aprenentatge no s'envien per correu postal. Tant la guia com els recursos estan disponibles a l'aula de docència en format PDF o en format web.

Els recursos en format web recullen d'una manera sintètica i estructurada els punts clau i els conceptes bàsics dels continguts del curs. El format web facilita la possibilitat d'estudiar en línia aprofitant els recursos que ofereix la xarxa. També és possible desar aquests recursos al disc dur de l'ordinador i estudiar sense necessitat d'estar connectats.

En alguns cursos es fan servir vídeos, que s'utilitzen en situacions en que és recomanable reforçar els recursos amb filmacions o reportatges especialitzats sobre els continguts del curs. Per a saber en quins programes s'empren, consulta l'apartat corresponent al curs del qual et vols matricular.

Els recursos corresponents a cada programa són inclosos en el preu de la matrícula.

10. S'han de fer exàmens?

No, la metodologia d'avaluació és l'avaluació contínua.

11. Són convalidables els crèdits dels programes oberts de la UOC?

Els estudiants de la UOC poden demanar la convalidació de 2 crèdits de lliure elecció per a les llicenciatures i diplomatures actuals o bé el reconeixement d'1 ECTS d'optativitat per als nous graus.

Els estudiants d'altres universitats han de demanar la informació referent a la convalidació a la secretaria de la seva universitat.