Cooperatives d'habitatge i bioconstrucció, en la conferència «Temps de crisi, temps d'oportunitats» de la UOC
Ecohabitatge
26/04/2012

Aquesta segona conferència plantejarà la necessitat de repensar el disseny i l'ús dels habitatges davant la forta crisi que viu el sector de la construcció des de dues perspectives:

• Les cooperatives com a mètode per a accedir a comprar un habitatge a un preu just.
• L'ús de materials de qualitat en la construcció que impliquin un risc zero per a la salut.

Toni Marín, director i editor de la revista EcoHabitar, parlarà de l'accés a l'habitatge a un preu just i exposarà diverses experiències de cooperatives. Marín es referirà a Leeds (Gran Bretanya), on es porten a terme edificacions amb criteris de cohabitatge, sistema importat de Dinamarca que es basa en la construcció des de la col·lectivitat. Marín també comentarà el cas de Sud-àfrica, on es construeixen prop de 30.000 habitatges per a famílies amb pocs recursos. El projecte, liderat per Gunter Pauli, consisteix a aconseguir que la revaloració d'uns terrenys comprats a un cost molt baix repercuteixi en els propietaris i en el cost definitiu de l'habitatge.

Al seu torn, Jordi Badia, ecoarquitecte i graduat en Economia Cooperativa i en Desenvolupament sostenible, parlarà de la qualitat i de l'aplicació imprescindible dels criteris de l'habitatge bioconstruït. Per a l'expert, no n'hi ha prou d'aconseguir que un edifici tingui una despesa energètica nul·la, sinó que és necessari edificar amb un mínim de petjada ecològica i amb criteris de salubritat, eliminant qualsevol material que pugui emetre substàncies nocives per a la salut.

 

Enllaços relacionats