«Per als joves, les xarxes socials són un espai de socialització vital i necessari»
Foto: ITUPictures/Flickr (CC)
05/12/2012

Natius vs immigrants digitals

Segons aquest estudi, els nois i noies no tenen un do especial quant a habilitats tecnològiques (no han nascut ensenyats), senzillament han crescut en un entorn digital. La seva capacitat d'aprenentatge és notable sobretot des del punt de vista instrumental orientat a la sociabilitat, la relació i la identitat en contextos d'oci.

Lluny d'aquesta situació hi ha els adults o els anomenats «immigrants» digitals. L'arribada del món digital els ha enxampat en una altra fase del seu cicle vital, motiu pel qual hi ha un desacord generacional respecte als més joves. Així, doncs, la bretxa digital no és la causa única ni principal que promou uns usos o coneixements tecnològics diferenciats, sinó que aquesta bretxa és un aspecte més de la diferència generacional que s'estableix entre joves i adults d'una manera cíclica i constant al llarg de generacions.
 

Aprenentatge i competències tecnològiques

El desenvolupament d'aprenentatges i competències tecnològiques per part dels joves es realitza generalment de manera autodidacta o de forma compartida amb amics, companys i, eventualment, amb alguns adults. A més, tenen la impressió que els seus sabers superen els continguts impartits per part dels centres educatius. Per a ells, els ensenyaments de les TIC a les escoles són un mer aprenentatge instrumental. A més, es mostren molt crítics amb la «incompetència» tecnològica dels seus mestres.

Per la seva banda, els docents perceben els joves com a hàbils en el domini instrumental, però poc crítics en la discriminació de fonts d'informació i poc acurats en l'ús de la informació d'internet per a finalitats educatives.
 

Riscos

A més, hi ha una percepció ingènua i limitada sobre el tipus de riscos que les noves tecnologies poden tenir per als joves: ells desconeixen quins són els seus punts més fràgils i els adults no saben com o on assenyalar-los-els.
 

La mostra

A aquestes conclusions s'arriba després d'haver entrevistat, al llarg de tres anys, 120 joves d'escoles (ESO i batxillerat) de Barcelona, Madrid, Zaragoza, Sevilla i Santiago de Compostel·la i 60 adults, entre professors i pares.
 

Universitats implicades

Investigadors de la Facultat de Comunicació Blanquerna de la URL han liderat l'estudi, que també ha tingut la col·laboració de la UOC, la Universitat de Sevilla, la Universitat de Salamanca i la Universitat Juan Carlos I de Madrid.

Aquest estudi s'emmarca en el Programa nacional de ciències socials, econòmiques i jurídiques. Pla nacional d'R+D+I 2010-2012.

Documentació generada

Enllaços relacionats