Noves reflexions sobre què hauria passat si Steve Jobs hagués estat dona
08/03/2013

D'una banda, la investigadora argentina Gloria Bonder, directora de la Xarxa Global de Càtedres UNESCO en qüestions de gènere, apunta que la producció de tecnologia amb consciència de gènere seria un primer pas cap a una societat més receptiva a la manera de pensar i d'innovar de tothom, dones i homes.

D'una altra, Juliet Webster, directora del grup de recerca Gender & ICT de l'IN3 –grup impulsor de la iniciativa–, fa balanç i defensa el paper positiu de les polítiques de suport i promoció de la igualtat, quelcom que considera encara més necessari en temps de crisi.

Segons dades recollides pel grup de recerca Gender & ICT, a tot el món el nombre de dones amb una carrera d'enginyeria informàtica acostuma a estar per sota del 20%, fins i tot la meitat en alguns casos. Aquest és un dels exemples pels quals es considera important continuar recollint reflexions i propostes per tal de millorar les xifres d'implicació de les dones en una revolució tecnològica que ja ha canviat la manera com treballem i ens comuniquem amb el nostre entorn.

Els blogs Open Thoughts

El projecte Open Thoughts és una iniciativa de l'Oficina de Suport a la Recerca i la Transferència (OSRT) de la UOC en col·laboració amb els grups de recerca de la Universitat. L'objectiu és donar visibilitat a projectes d'R+D+I que es porten a terme a la Universitat i que tenen implicacions importants des del punt de vista social i econòmic. L'edició de 2013 es va presentar el passat febrer i comptarà amb la participació de personalitats d'àmbits diversos per respondre a la pregunta Ready for a SMARTer world?. L'objectiu és debatre sobre les possibilitats que obren els avenços tecnològics per a prendre decisions més intel·ligents tant des d'un punt de vista personal com professional.

Enllaços relacionats