«Els homes són tan víctimes com les dones»
IV Congrés Espanyol de Victimologia
18/10/2013

Aquest matí el professor de sociologia, fundador i codirector del Laboratori d'Investigació de la Família de la Universitat de New Hampshire (Durham), Murray A. Straus, ha demostrat amb dades procedents de diferents estudis internacionals –alguns dels quals són recents– que la violència familiar no és exercida tan sols pels homes sinó que és bidireccional entre els dos sexes. Straus, tot un referent en l'àmbit de la victimologia, ha estat el ponent de la conferència inaugural del IV Congrés Espanyol de Victimologia que té lloc entre avui i demà al Cosmocaixa i que és organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya, la Societat Científica Espanyola de Victimologia i la Societat Catalana de Victimologia.

En la seva conferència aquest reconegut expert ha donat a conèixer els resultats de diferents treballs sobre violència familiar que utilitzen una metodologia en què es pregunta als diferents membres de la família. Els resultats són similars en tot el món. A grans trets, en la meitat dels casos la violència és exercida pels dos membres de la parella mentre que en la resta es divideix a parts iguals entre la violència perpetrada pels homes i la perpetrada per les dones.

N'és un exemple una enquesta nacional als EUA, amb una mostra de més de 8.000 entrevistes, en què els casos d'agressió física en la parella es distribueixen en un 24% de casos de violència perpetrada per un home, un 23% casos de violència perpetrada per una dona i un 54% en què hi ha violència bidireccional.

Fins i tot en alguns casos hi ha més dones agressores que no pas homes, com en dos estudis transnacionals en relacions de festeig d'estudiants universitaris realitzats a diferents països –entre els quals hi ha Espanya– en què es mostra que la violència en qualsevol tipus d'agressió per part de les dones és quasi el doble que la masculina. Entre els que han rebut càstig corporal per part dels seus pares a Espanya, en un 54% dels casos la violència ha estat perpetrada pel pare i en un 62% per la mare.

D'altra banda, les dades d'estudis elaborats als Estats Units i al Canadà mostren com en els casos en què la violència acaba amb la mort d'un dels dos cònjuges, en dues terceres parts la víctima és una dona. «Però en un terç dels casos són homes, i això no es pot passar per alt. Hem d'assistir les víctimes en ambdós casos», ha assegurat. En aquest sentit, ha criticat els que diuen que les dones agredeixen com a resposta a una agressió anterior de l'home: «Els casos d'autodefensa es donen en una minoria de vegades, són l'excepció».

Respecte als estudis en la violència perpetrada als fills, el més usual també és que els dos membres de la parella exerceixin aquesta violència. Així, en la meitat de casos hi ha violència de pare i mare, en un 25% violència és tan sols del pare i en un 25% tan sols de la mare.

Straus també ha advertit que «pel que fa a la salut mental, les agressions en l'àmbit de la parella afecten tant el perpetrador de la violència com la víctima» i que una tercera part dels nens agredits es converteixen en agressors quan són adults.

Aquest expert ha criticat la metodologia de molts estudis en què no es considera que les dones puguin ser perpetradores de violència. «No es coneixen aquestes dades perquè no s'estudien», ha explicat. «Les agències de les Nacions Unides no pregunten sobre si les dones que són víctimes també han estat agressores, no es plantegen que els homes puguin ser les víctimes. I, per tant, sempre els surt que les dones són el 100% de les víctimes». Per tot això, Straus ha conclòs que «s'ha de substituir aquesta mirada en la violència familiar en què tan sols els homes perpetren la violència i hem de veure que és bidireccional. Hem de substituir els programes de prevenció dirigits tan sols a homes i nens i fer-los neutres pel que fa al gènere. I hem de tenir en compte que les víctimes poden ser perpetradores i que els perpetradors també poden ser víctimes. Hem de determinar el tractament a seguir en els casos de violència domèstica sobre la base d'un cribatge i no pas sobre pressuposicions», ha conclòs.

Straus, guardonat en diferents ocasions pels seus treballs de recerca, va ser pioner en estudis sobre violència domèstica. Però les nombroses dades dels seus treballs, elaborats al llarg de tres dècades, xoquen frontalment amb el discurs oficial sobre aquest tema en països com Espanya. Tant ell com altres investigadors com Suzanne Steinmetz i Richard Gelles porten molt temps conscienciant sobre el fet que els homes també són víctimes de la violència familiar, fet pel qual s'han guanyat moltes crítiques i han arribat a rebre amenaces de mort per part de grups feministes radicals, amb amenaces de bomba incloses.

Enllaços relacionats