Neix el programa GarantiaEmprèn per a ajudar els menors de 30 anys a engegar projectes empresarials

09/02/2016
Anna Torres

La UOC i la Generalitat de Catalunya han impulsat la creació del programa GarantiaEmprèn, per oferir formació i acompanyament gratuït als menors de 30 anys que actualment no treballen ni estudien i que volen posar en marxa un projecte emprenedor. La iniciativa té la col·laboració del Col·legi d'Economistes de Catalunya i la Fundació Jaume Viladoms.

El programa GarantiaEmprèn vol potenciar la posada en marxa de projectes d'emprenedoria i d'autoocupació per part de joves menors de 30 anys amb formació i acompanyament d'experts. El termini de presentació per a participar en el programa acaba el 19 de febrer i s'ha de fer per mitjà d'aquest formulari.

El programa consta de les dues fases següents:

 1. Pla de formació en emprenedoria de 150 hores, que inclou tant formació en tecnologia i innovació com en gestió empresarial.
   
 2. Tutories per als equips emprenedors que s'hagin format durant el pla de formació i que busca ajudar els participants a crear l'empresa, analitzar-ne la viabilitat tècnica i econòmica, establir-ne els punts forts i febles, determinar un pla de millora i de presa de decisions i estudiar les vies per a finançar els projectes, entre altres qüestions.

El programa GarantiaEmprèn, sense cap cost per als participants, s'organitza en dues edicions que tindran lloc a Barcelona i a Sabadell del març al juny del 2016.

GarantiaEmprèn és una iniciativa impulsada pel Departament d'Empresa i Coneixement, en el marc del programa Catalunya Emprèn, per mitjà del programa de Garantia Juvenil de Catalunya, emmarcat en el Fons Social Europeu (FSE) de la Unió Europea, el qual amb el lema «El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur» té l'objectiu de dotar d'instruments la iniciativa d'ocupació juvenil, posar en marxa els sistemes de garantia juvenil i lluitar contra la desocupació entre les persones joves.


Programa de Garantia Juvenil

Per a participar en el programa GarantiaEmprèn, cal estar inscrit en el Programa de Garantia Juvenil. Per a poder ser-ne beneficiari s'han de complir els requisits següents:

 • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió Europea o dels estats que formen part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que s'estigui a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure-s'hi els estrangers titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que habiliti per a treballar.
   
 • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
   
 • Tenir entre 18 i 29 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
   
 • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
   
 • No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
   
 • No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
   
 • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, i adquirir un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

Enllaços relacionats