Aliança per a fomentar l'e-salut a Amèrica Llatina i el Carib

Foto: Flickr/GotCredit (CC)
09/02/2016
Guida Fullana

L'Organització Panamericana de la Salut -Oficina Regional de l'Organització Mundial de la Salut i Organisme Especialitzat del Sistema Interamericà (OPS/OMS)- i els Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han arribat a un acord per col·laborar conjuntament en l'avanç de la salut en línia (e-salut ) a Amèrica Llatina i el Carib. El conveni ha estat signat per Josep A. Planell, rector de la UOC, i Carissa F. Etienne, directora de l'OPS/OMS.

L'acord formalitza les funcions i responsabilitats que regeixen la cooperació d'ambdues institucions en la planificació, disseny i desenvolupament d'iniciatives d'activitats de formació, recerca i difusió del coneixement en l'àrea de la salut en línia a Amèrica Llatina i el Carib, com també el suport i assessorament estratègic a les diferents xarxes concebudes per cadascuna de les institucions. D'aquesta manera, amb la signatura del marc, l'OPS/OMS s'integra formalment en les dues xarxes de recerca, docència, desenvolupament i transferència de tecnologies i coneixement que té la UOC a Amèrica llatina, CICUT (Clúster Iberoamericà de Col·laboració Universitària en Telemedicina) i RITMOS (Xarxa Iberoamericana de Tecnologies Mòbils en Salut); així mateix, la UOC s'integra formalment en la xarxa ICT4Health, la xarxa d'e-salut de l'OPS/OMS formada per representants de salut en línia dels estats membres i punts focals de les oficines de país de l'OPS/OMS.

A més, David Novillo, coordinador del Programa d'e-Salut de l'OPS i Francesc Saigí, director del Programa de Telemedicina dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, col·laboraran per promoure i desenvolupar nous cursos i tallers formatius sobre salut en línia destinats als professionals de la salut d'Amèrica, i exploraran noves vies de col·laboracions en projectes de recerca en salut en línia amb universitats d'Amèrica i el Carib, hospitals i altres organismes de salut. En matèria de formació, cal destacar la col·laboració de l'OPS/OMS en el màster universitari de Telemedicina de la UOC en la tutorització de treballs finals de màster i la facilitació de la mobilitat d'alumnes en el marc del Prácticum i de personal docent a les oficines de l'OPS/OMS, promovent d'aquesta manera línies de recerca prioritàries en matèria de salut en línia per a la regió americana.

En última instància, aquesta aliança proporcionarà una cooperació tècnica major als governs de la regió en l'àrea de la salut en línia i en el marc de la implementació de l'Estratègia d'e-Salut de l'OPS, i el Pla d'Acció (2012-2017) i el Pla Estratègic de l'OPS/OMS 2014-2019. Segons l'Organització Mundial de la Salut, la salut en línia consisteix en la prestació de serveis d'atenció de la salut, en què la distància és un factor crític, per tots els professionals de la salut que utilitzen tecnologies de la informació i de la comunicació per a l'intercanvi d'informació vàlida per al diagnòstic, tractament i prevenció de malalties i lesions, la investigació i l'avaluació, i per a la formació continuada dels professionals de la salut, tot amb l'objectiu d'avançar en la salut dels individus i les seves comunitats. La gestió del coneixement, segons l'Organització Panamericana de la Salut, permet promoure canvis (individuals, socials i polítics) que condueixen a l'assoliment i el manteniment de la salut, per mitjà d'un procés dinàmic caracteritzat per les diferents variables d'accés a la informació, producció de coneixement, difusió i capacitació.

L'OPS/OMS és una organització internacional de caràcter públic amb més de 110 anys de treball i experiència en la millora de la salut i el nivell de vida dels pobles d'Amèrica, i que serveix com Oficina Regional per a Amèrica de l'Organització Mundial de la Salut. La UOC és una universitat sorgida de la societat del coneixement que té per missió facilitar la formació de les persones al llarg de la vida, fent servir les noves tecnologies per a superar les barreres del temps i l'espai. La UOC té com a objectiu fer avançar la creativitat de les persones i contribuir al progrés de la societat impulsant la recerca entorn de la societat del coneixement.