Un projecte de recerca redueix la bretxa entre la recerca mèdica i l'assistència sanitària

Foto: Flickr/ZEISS Microscopy (CC)
02/03/2016
Jordi Rovira

Amb un acte que se celebra el dimecres 16 de març al Departament de Salut (Generalitat de Catalunya), el projecte TRAM-S culmina després de quatre anys d'intens treball. Finançat per l'Institut Carlos III i coordinat per la Universitat Oberta de Catalunya, el projecte aborda un dels problemes més recurrents en la sanitat i hi aporta solucions: la bretxa que separa la recerca mèdica de la pràctica assistencial.

En medicina, qualsevol pràctica clínica ha d'haver estat validada prèviament a partir de recerques mèdiques; les Guies de Pràctica Clínica (GPC) són l'instrument més habitual per a comunicar i traslladar les últimes evidències mèdiques a l'assistència sanitària.

No obstant això, la permeabilitat amb què centres i els professionals de la salut reben les recomanacions recollides en les GPC sol ser molt diferent. Això dóna lloc a una assistència sanitària heterogènia en què el pacient no sempre rep el tractament o la recomanació que, segons l'evidència científica, resulta més eficient. Un dels factors més determinants a l'hora de frenar el flux d'informació entre la recerca i la pràctica clínica és la falta d'una estratègia de disseminació associada a les GPC.

Mitjançant la celebració de grups focals paral·lels amb professionals sanitaris (metges i infermeres), gestors, pacients i persones sanes, el projecte TRAM-S ha identificat -i documentat- les percepcions, actituds i «acrituds» dels diferents públics de l'ecosistema de salut envers les GPC. Amb això, el projecte ha aconseguit identificar les barreres comunicatives de manera segmentada segons els diferents públics receptors de GPC.

Fruit d'aquesta recerca, el resultat més important ha estat el disseny d'un model de disseminació per a GPC en el qual es faciliten pautes i accions de comunicació adaptades als diferents actors i escenaris de l'àmbit de la salut. Aquest model, disponible en forma d'eina digital, permetrà minimitzar la bretxa que, en massa ocasions, separa la recerca mèdica de l'assistència sanitària.

Presidit pel conseller de Salut, l'Hble. Sr. Antoni Comín; el director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), Sr. Antoni Dedeu; i el director de Biocat, Sr. Albert Barberà, l'acte serà conduït pels investigadors principals del projecte, els quals traslladaran els resultats obtinguts i presentaran l'eina digital de disseminació TRAM-S. El programa complet de la jornada es pot consultar en el següent enllaç. Cal destacar que la participació en la jornada és gratuïta i només requereix inscripció prèvia a causa de la capacitat limitada de la sala.


Sobre TRAM-S

El projecte TRAM-S -Model de Translació de Resultats de la Recerca Mèdica a la presa de decisions en Salut- ha estat finançat per l'Institut Carlos III (Ministeri d'Economia i Competitivitat). Coordinat per la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat de Girona (des del Laboratori de Medicina Translacional i Ciències de la Decisió), el projecte ha comptat amb la participació del Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions (Universitat de Barcelona), la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna (Universitat Ramon Llull), el Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample (CAPSE, Institut Català de la Salut) i Biocat.

Més informació