Mites i realitats de la feina dels criminòlegs

Foto: Xarxa Vives
II Jornada sobre la inserció professional dels graduats en Criminologia

La criminalitat és un dels problemes que més preocupa als espanyols, de fet, ocupa sempre les primeres posicions en les enquestes del CIS. Això se li ha de sumar la popularització que el cine i la televisió han fet de la criminologia.

CSI, Nit i dia o Bones han empès en els últims anys molts estudiants ha escollir la criminologia com una alternativa acadèmica gràcies a aquest boom, alguns experts ho anomenen «efecte CSI». «Hi ha una visió bastant distorsionada del rol del criminòleg; s’associa amb la investigació criminal quan només és una petita part d’aquest àmbit», alerta Josep Maria Tamarit, director del grau de Criminologia de la UOC. La II Jornada sobre la Inserció Professional dels Graduats en Criminologia, organitzada pels Estudis de Dret de la UOC, aclarirà alguns dubtes sobre el futur professional d’aquests estudiants tant en l’àmbit del sector públic com en el del sector privat i en l’emprenedoria.

La jornada tindrà lloc el dimarts 11 de juliol de 16 a 19h la Seu de la UOC de Castelldefels (av. Carl Friedrich Gauss, 5). Es posarà sobre la taula les sortides laborals de la mà de criminòlegs professionals i es debatrà sobre la seva orientació per a tenir en compte totes les sortides professionals que aquesta disciplina ofereix. «El rol professional del criminòleg està més relacionat amb l’elaboració de plans de prevenció de delictes, tant en l’àmbit públic com en el privat, oferint assessorament a empreses i entitats, en l’àmbit de l’execució penal, la delinqüència juvenil, el tractament a les persones condemnades i el suport a les víctimes», explica Tamarit.

El perfil de l’estudiant ha de ser el d’algú amb sensibilitat pels temes socials, amb capacitat per a les relacions personals i el treball en equip, amb facilitat per a la comunicació i amb agilitat mental i esperit reflexiu. «Hi ha molts estudiants que aposten per la Criminologia després d’haver cursar altra titulació com Dret, Psicologia o Treball Social, entre altres. Altres, no titulats que treballen de policies o en presons, cerquen aquesta titulació per tal de progressar professionalment», afirma Tamarit.