La UOC participa en un projecte europeu per a millorar la competitivitat en la indústria

La recerca permetrà incrementar la previsió d?incidències en sectors com el marítim, el ferroviari o el de les telecomunicacions

La UOC participa, juntament amb 26 organitzacions internacionals més, en un projecte europeu per a impulsar la competitivitat industrial. Aquesta iniciativa, aprovada per la Unió Europea i en la qual hi estan implicades empreses com Nokia o Volvo Construction, ha rebut recentment una ajuda de gairebé 120.000 euros del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat. L’objectiu és ajudar la indústria europea a reduir els seus costos de desenvolupament i manteniment i reforçar la seva productivitat i qualitat.

El projecte, que porta per títol «MegaModelling at Runtime - scalable model-based framework for continuous development and runtime validation of complex systems (MegaMart2)», té un pressupost europeu de més de 15 milions d’euros i crearà un conjunt de mètodes i eines per al desenvolupament i la validació contínua de sistemes industrials complexos. Mitjançant aquestes eines es garanteix una traçabilitat de tot el procés de desenvolupament, des de la seva concepció inicial fins a la seva posada en marxa, que permetrà incrementar la previsibilitat de possibles incidències i el temps de comercialització de noves solucions.

Per a l’investigador ICREA i coordinador de la recerca de la UOC en aquesta iniciativa, Jordi Cabot, l’estudi permetrà generar projectes industrials més preparats per a ser aplicats realment. «Els usuaris finals dels resultats d’aquesta recerca, com són el sector marítim, el ferroviari o el de les telecomunicacions, participaran al llarg del projecte proporcionant estudis de casos i requisits que són necessaris en el món real, així com validant i responent els resultats de MegaMart2», afegeix.

Els investigadors d’aquesta recerca, començada el 2017 i amb una durada de 3 anys, pretenen proporcionar, en definitiva, beneficis que vagin més enllà de millores en el disseny dels sistemes industrials i cobrir un funcionament de qualitat durant tot el cicle de vida del producte.

Durant el 2018 es preveu la creació dels primers prototipus d’eines de modelització, generació de codi i simulació, entre d’altres, que formaran el marc de MegaMart2.

 

#expertsUOC

Jordi Cabot Sagrera

Professor Investigador ICREA

Expert/a en: Tot tipus de tècniques per a l'anàlisi, disseny i implementació de software amb la millor qualitat i productivitat possible. Inclou temes com la manipulació de dades obertes, l'estudi dels projectes de programari lliure, la generació automàtica de codi.

Àmbit de coneixement: Enginyeria del programari.

Veure fitxa