Concedida una patent dels Estats Units per a una tecnologia de la UOC

Foto: Unsplash/Glenn Carstens-Peters
08/03/2018
Rubn Permuy

El marcatge (watermarking) d'udio s una tecnologia per a incrustar informaci en senyals d'udio d'una manera imperceptible per a l'orella humana, per que poden ser extrets amb dispositius electrnics, com ara un mbil o una tauleta. El grup de recerca KISON ha creat un sistema que permet amagar i recuperar dades, com ara codis promocionals, incrustades en el senyal d'udio. El marcatge s una tecnologia aplicable en matria comercial o de seguretat, entre altres. La UOC, coordinada per l'Oficina de Suport a la Recerca i la Transferncia (OSRT), ha sol·licitat la patent d'aquest sistema als Estats Units, la qual ha estat concedida aquest mes de febrer.

Una marca d'aigua d'udio s una seqncia de bits incrustats en un senyal d'udio transmesa (TV, rdio o internet) i cont identificadors nics tant de la part de l'udio d'on s'ha extret la marca com de la font de distribuci en la qual es pot acreditar el contingut.

La tcnica de marcatge d'udio permet transmetre informaci addicional relacionada amb el contingut d'una manera que s imperceptible per a l'usuari d'aquest objecte digital i que ofereix una gran varietat d'aplicacions, com ara el monitoratge d'emissions, la identificaci del propietari, la prova de propietat, el seguiment de transaccions, l'autenticaci de contingut (amb detecci de manipulacions o sense), el control de cpia i el control de dispositius, entre altres.


Avantatges

El sistema de la UOC presenta dos aspectes innovadors: primer, l's del domini de Fourier i, segon, l's dels dominis de temps i de freqncia durant la incrustaci, que li confereix els avantatges competitius segents:

• Recuperaci de marques d'aigua a distncies superiors a sis metres del transmissor,

• Alta fidelitat i robustesa, fins i tot en condicions adverses,

• Ms bona sincronitzaci de temps entre emissor i receptor,

• Alta capacitat (ms de 1.000 bits per segon).

L'inventor d'aquesta tecnologia s David Megas, investigador principal del grup de recerca K-riptography and Information Security for Open Networks (KISON), de l'IN3, centre del qual s director.

Enllaos relacionats