Les avaluacions electròniques, l'aprenentatge mòbil, la realitat virtual i els MOOC marquen el futur de l'ensenyament

  Foto: UOC

Foto: UOC

22/05/2018
Elisabet Escriche
Un informe de la UOC analitza 855 articles sobre aprenentatge en línia publicats el 2017 al món

L’aprenentatge amb dispositius mòbils, l’avaluació electrònica, els MOOC —cursos en línia oberts i massius— i la realitat virtual són, per aquest ordre, els quatre temes en relació amb l’aprenentatge en línia sobre els quals s’ha publicat més durant el 2017. Aquesta és la conclusió d’un informe de l’eLearn Center de la UOC, el centre de recerca, innovació i formació en aprenentatge en línia, que ha analitzat les 855 recerques científiques de més impacte publicades sobre aquesta temàtica al món durant aquest període.

Concretament, l’informe, titulat E-Learning Research Report 2017, ha estudiat les publicacions de les dues principals bases de dades d’articles científics, Scopus i Web of Science, i és el primer entre els informes internacionals que analitza totes les publicacions sobre aprenentatge en línia aparegudes al món el 2017. Segons els autors, Núria Molas-Castells i Marc Fuertes-Alpiste, fins ara no es tenia una visió general que permetés dir en quins aspectes de l’aprenentatge en línia se centra la recerca global. «Tot i que la recerca sempre va més lenta que les innovacions o les implementacions a l’aula, aquest informe ens indica que aquests quatre eixos es van consolidant en la pràctica educativa i ho acabaran de fer de manera definitiva a partir de l’evidència i de la fonamentació que ens donen els resultats de recerca, sabent què funciona i què no», asseguren els autors.

Pel que fa a l’aprenentatge amb dispositius mòbils, els MOOC i la realitat virtual, és palès un interès per desenvolupar i implantar metodologies que transformin l’organització clàssica de la formació i també del mateix aprenentatge en línia. «L’aprenentatge en línia ja no correspon a una imatge d’una persona sola a casa asseguda davant d’un ordinador estudiant en una comunitat tancada. Que la investigació se centri en aquestes tres innovacions vol dir que avancem cap a una concepció de l’aprenentatge ubic que pot passar en qualsevol lloc i moment; que l’accés a la formació és obert, massiu i va més enllà de les credencials i institucions més tradicionals, i que els recursos tècnics ens encaminen a submergir-nos i implicar-nos de manera més significativa i profunda en els escenaris d’aprenentatge», defensen els autors.

Pel que fa a l’avaluació electrònica, afegeixen, encara que es busquin dissenys i metodologies innovadores, si no hi ha un procés d’avaluació que sigui coherent i consistent no es podrà avançar de manera completa i tenint en compte tot el procés d’aprenentatge, que va des del disseny fins a l’avaluació.

L’informe també fa una comparació amb els temes que van centrar la recerca durant el 2016. En aquest sentit, conclou que hi ha hagut un augment del percentatge de les publicacions vinculades a la realitat virtual, als jocs i a la ludificació. Tot i així, el 2016 els tres primers temes sobre els quals es va fer més recerca ja eren l’aprenentatge amb dispositius mòbils, l’avaluació electrònica i els MOOC. En quarta posició, però, hi havia la salut electrònica.

Pel que fa a les etapes educatives en què estan centrades les recerques analitzades, la majoria corresponen als estudis de grau (56,6%), seguides per les de context professional (12,6%) i, en tercer lloc, la preuniversitària (8,5%).

#expertsUOC

Núria Molas-Castells i Marc Fuertes-Alpiste

Autors de l'informe E-Learning Reserarch Report 2017.

Expert/a en:

Àmbit de coneixement: