Guia d'experts

Jordi Borja Sebasti

Professor dels Estudis de Dret i Cincia Poltica

@UOCciudad

Web personal i/o blog

Àrea: Ciutat i urbanisme

Àmbit de coneixement: Urbanisme i gesti de la ciutat.

Expert/a en: Ciutat i territori; la ciutat com espai pblic; paisatge urb; infraestructures, planejament i estratgies urbanstiques; medi ambient i qualitat de vida; gesti de projectes urbans i espai pblic; urbanitzaci i mobilitat; govern i organitzaci administrativa del territori; la nova economia urbana, poltiques del sl i habitatge; poblacions urbanes i poltiques socials; gesti de seguretat ciutadana; gesti i poltiques culturals; intervenci en els centres histrics i barris deficitaris; organitzaci i poltiques metropolitanes.

Notícies relacionades

    Carregant informació...