• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Personal acadmic
Personal acadmic

Professorat dels Estudis de Dret i Cincia Poltica

La qualitat de l'oferta formativa del portafoli dels Estudis s responsabilitat d'un equip de professorat propi. 

El professorat propi dels Estudis desenvolupa la seva activitat docent, d'innovaci, recerca i direcci acadmica d'acord al seu nivell d'expertesa.

Evoluci del professorat

   
  2013 2014 2015 2016 2017
Professorat temps complet 30 29 30 32 33
Total professorat  31 32 36 37 38
% Professorat Doctor 74% 75% 72% 76% 84%
% Professorat Doctor Acreditat 83% 79% 81% 75% 75%
 

 

Distribuci del professorat per categoria

 
  2013 2014 2015 2016 2017
% Catedrtic 12.9% 12.5% 11.1% 10.8% 10.5%
% Agregat 41.9% 40.6% 36.1% 32.4% 31.6%
% Professor 29.0% 28.1% 30.6% 35.1% 31.6%
% Ajudant 16.1% 12.5% 11.1% 10.8% 5.3%
% Associat   6.3% 8.3% 8.1% 5.3%
% Emrit     2.8% 2.7% 2.6%
 

 

Trams docents

   

  2013 2014 2015 2016
Total Trams Docents 27 29 29 28
Total Professorat amb Tram Docent 18 20 20 19
% Professorat amb Tram Docent 54.5% 66.7% 62.5% 57.6%
* Exclou professorat associat i emrit

Trams de recerca

 
  2013 2014 2015 2016
Total Trams de Recerca 18 19 24 25
Total Professorat Doctor amb Tram de Recerca 10 11 13 14
% Professorat Doctor amb Tram de Recerca 43.5% 45.8% 50.0% 50.0%
% Professorat amb Tram de Recerca 32.3% 36.7% 40.6% 42.4%
* Exclou professorat associat i emrit