• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Personal acadmic
Personal acadmic

Professorat dels Estudis d'Economia i Empresa

La qualitat de l'oferta formativa del portafoli dels Estudis s responsabilitat d'un equip de professorat propi. 

El professorat propi dels Estudis desenvolupa la seva activitat docent, d'innovaci, recerca i direcci acadmica d'acord al seu nivell d'expertesa.

Evoluci del professorat

 
  2013 2014 2015 2016
Professorat temps complet 41 39 40 41
Total professorat  42 41 40 41
% Professorat Doctor 71% 68% 80% 83%
% Professorat Doctor Acreditat 47% 50% 59% 65%

Distribuci del professorat per sexe

Distribuci del professorat per categoria

 
  2013 2014 2015 2016
% Agregat 40.5% 41.5% 42.5% 43.9%
% Professor 45.2% 43.9% 45.0% 43.9%
% Ajudant 11.9% 9.8% 10.0% 9.8%
% Associat 2.4% 4.9% 2.5% 2.4%

Trams docents

   

  2013 2014 2015 2016
Total Trams Docents 42 58 57 57
Total Professorat amb Tram Docent 25 33 32 32
% Professorat amb Tram Docent 61.0% 84.6% 82.1% 80.0%
* Exclou professorat associat i emrit

Trams de recerca

 
  2013 2014 2015 2016
Total Trams de Recerca 6 7 11 15
Total Professorat Doctor amb Tram de Recerca 6 7 10 12
% Professorat Doctor amb Tram de Recerca 20.0% 25.0% 31.3% 35.3%
% Professorat amb Tram de Recerca 14.6% 17.9% 25.6% 30.0%
* Exclou professorat associat i emrit