• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Personal acadmic
Personal acadmic

Professorat dels Estudis d'Informtica, Multimdia i Telecomunicaci

La qualitat de l'oferta formativa del portafoli dels Estudis s responsabilitat d'un equip de professorat propi. 

El professorat propi dels Estudis desenvolupa la seva activitat docent, d'innovaci, recerca i direcci acadmica d'acord al seu nivell d'expertesa.

Evoluci del professorat

 
  2013 2014 2015 2016
Professorat temps complet 55 56 51 53
Total professorat  59 62 57 61
% Professorat Doctor 78% 77% 79% 79%
% Professorat Doctor Acreditat 65% 67% 73% 71%

Distribuci del professorat per sexe

Distribuci del professorat per categoria

 
  2013 2014 2015 2016
% Catedrtic 3.4% 1.6% 1.8% 1.6%
% Agregat 49.2% 46.8% 49.1% 45.9%
% Professor 33.9% 33.9% 38.6% 37.7%
% Ajudant 11.9% 12.9% 7.0% 8.2%
% Associat 1.7% 4.8% 3.5% 6.6%

Trams docents

   

  2013 2014 2015 2016
Total Trams Docents 64 79 70 71
Total Professorat amb Tram Docent 40 49 44 45
% Professorat amb Tram Docent 69.0% 83.1% 80.0% 78.9%
* Exclou professorat associat i emrit

Trams de recerca

 
  2013 2014 2015 2016
Total Trams de Recerca 23 26 25 31
Total Professorat Doctor amb Tram de Recerca 22 23 22 26
% Professorat Doctor amb Tram de Recerca 47.8% 47.9% 48.9% 54.2%
% Professorat amb Tram de Recerca 37.9% 39.0% 40.0% 45.6%
* Exclou professorat associat i emrit