• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Personal acadmic
Personal acadmic

Professorat dels Estudis de Cincies de la Salut

La qualitat de l'oferta formativa del portafoli dels Estudis s responsabilitat d'un equip de professorat propi. 

El professorat propi dels Estudis desenvolupa la seva activitat docent, d'innovaci, recerca i direcci acadmica d'acord al seu nivell d'expertesa.

Evoluci del professorat

 
  2013 2014 2015 2016
Professorat temps complet 4 4 9 11
Total professorat  8 11 15 20
% Professorat Doctor 88% 73% 87% 85%
% Professorat Doctor Acreditat 14% 25% 54% 53%

Distribuci del professorat per sexe

Distribuci del professorat per categoria

 
  2013 2014 2015 2016
% Agregat 12.5% 9.1% 40.0% 35.0%
% Professor 37.5% 36.4% 26.7% 20.0%
% Ajudant       5.0%
% Associat 50.0% 54.5% 33.3% 40.0%

Trams docents

   

  2013 2014 2015 2016
Total Trams Docents 2 4 7 7
Total Professorat amb Tram Docent 1 3 5 5
% Professorat amb Tram Docent 25.0% 60.0% 50.0% 41.7%
* Exclou professorat associat i emrit

Trams de recerca

 
  2013 2014 2015 2016
Total Trams de Recerca 2 3 7 10
Total Professorat Doctor amb Tram de Recerca 1 2 6 6
% Professorat Doctor amb Tram de Recerca 14.3% 25.0% 46.2% 35.3%
% Professorat amb Tram de Recerca 25.0% 40.0% 60.0% 50.0%
* Exclou professorat associat i emrit