• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Personal acadèmic
Qualitat del personal acadèmic

L’acció de la Universitat en política de personal acadèmic s’adreça a l’assoliment dels objectius següents: l’excel·lència acadèmica, el reconeixement dels mèrits, el desenvolupament de competències, l’orientació a la innovació, el respecte per la diversitat de perfils i el foment del talent

L'acció de la Universitat en política de personal acadèmic i les dades de qualitat que es mostren, corresponen al personal permanent (contractat a temps complet, de manera indefinida i en dedicació d'exclusivitat).