• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Política de qualitat
Avaluacions

L’avaluació institucional s’orienta a la millora de la qualitat de la Universitat, els objectius són:

  • Assegurament de la qualitat per a la rendició de comptes, caracteritzat per una visió externa de control i associat a estructures administratives centralitzades i a una revisió externa d'auditors que mesuren indicadors quantitatius d'èxit.
  • Assegurament de la qualitat per a la millora, caracteritzat per una visió interna de control i associat a estructures administratives facilitadores i a la utilització de la revisió d'experts per obtenir indicadors qualitatius d'èxit.

La UOC des de la seva fundació, ha rebut, en reconeixement de la seva qualitat els següents premis i reconeixements.