• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir
ESTUDIS DE CIÈNCIES DE LA SALUT
Informes de seguiment
2013-2014 2014-2015 2015-2016
Informe de seguiment de centre Informe de seguiment de centre  
Informes per a l'acreditació
Convocatòria Informe d'avaluació intern Informe d'avaluació extern
2015 Informe d'avaluació intern (21/07/2015) Informe d'avaluació extern (05/09/2016)
2016 Informe d'avaluació intern (14/07/2016)