• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Indicadors de rendiment i satisfacció
Resultats acadèmics

En aquest apartat es mostren els indicadors docents que permeten el seguiment i anàlisis de les titulacions en el marc de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior.

Taxa de rendiment: Correspon al quocient entre els crèdits superats i els crèdits matriculats.

Taxa de rendiment Curs
2011/12
Curs
2012/13
Curs
2013/14
Curs
2014/15
Curs
2015/16
Curs
2016/17
Titulacions LRU 76,5% 77,3% 76,1% 72,6% 68,2% 65,1%
Graus EEES 74,1% 75,6% 74,3% 74,5% 74,2% 74,3%
Màsters universitaris 83,9% 85,5% 86,1% 86,5% 87,4% 88,2%
Titulacions Oficials 75,4% 76,5% 75,9% 76% 76,8% 74,2%

Veure dades per titulació [Infografia]

 

Taxa d'èxit: Correspon al quocient entre els crèdits superats i els crèdits presentats.

Taxa d'èxit Curs
2011/12
Curs
2012/13
Curs
2013/14
Curs
2014/15
Curs
2015/16
Curs
2016/17
Titulacions LRU 94,0% 94,2% 93,7% 92,3% 92,2% 91,3%
Graus EEES 91,7% 92,3% 91,9% 92,3% 92,5% 92,2%
Màsters universitaris 96% 96,3% 96,6% 96,5% 96,6% 96,6%
Titulacions Oficials 92,8% 93,1% 92,7% 93% 93,4% 92,2%

Veure dades per titulació [Infografia]

 

Taxa de graduació a temps T+n de graus EEES: La taxa de graduació a T+n és el % d'estudiants graduats d'una cohort després de T+n cursos on T és la durada teòrica de la titulació (4 cursos en el cas de graus).

Graus EEES T+1
Cohort 2008/09 4,8%
Cohort 2009/10 6,9%
Cohort 2010/11 7,6%
Cohort 2011/12 9,2%
Cohort 2012/13 9,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa d'abandonament inicial de graus EEES: La taxa d'abandonament inicial és el % d'estudiants (no graduats) d'una cohort que després de 3 cursos porten dos o més cursos consecutius sense matricular-se.

Graus EEES  
Cohort 2008/09 31,6%
Cohort 2009/10 25,9%
Cohort 2010/11 27,5%
Cohort 2011/12 29,5%
Cohort 2012/13 28,1%
Cohort 2013/14 30,7%
Cohort 2014/15 31,3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa de graduació de màsters universitaris: La taxa de graduació a T+n és el % d'estudiants graduats d'una cohort després de T+n cursos on T és la durada teòrica de la titulació (1 curs en el cas de màsters universitaris).

Màsters universitaris T+1
Cohort 2008/09 17,4%
Cohort 2009/10 24,8%
Cohort 2010/11 25,4%
Cohort 2011/12 32,4%
Cohort 2012/13 25,4%
Cohort 2013/14 28%
Cohort 2014/15 31,9%
Cohort 2015/16 35,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa d'abandonament inicial de màsters universitaris: La taxa d'abandonament inicial és el % d'estudiants (no graduats) d'una cohort que després de 3 cursos porten dos o més cursos consecutius sense matricular-se.

Màsters universitaris  
Cohort 2008/09 20%
Cohort 2009/10 22,6%
Cohort 2010/11 19,1%
Cohort 2011/12 21,9%
Cohort 2012/13 21,4%
Cohort 2013/14 20,6%
Cohort 2014/15 20,9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolució de graduats de titulacions oficials: Nombre d’estudiants que han finalitzat el programa i estan en condicions de sol·licitar el títol.

Graduats Curs
2011/12
Curs
2012/13
Curs
2013/14
Curs
2014/15
Curs
2015/16
Curs
2016/17
Titulacions LRU 4.575 3.566 2.533 2.015 1.001 340
Graus EEES 234 427 777 1.305 1.576 1.721
Màsters universitaris 733 916 1.018 1.248 1.894 2.561
Titulacions Oficials 5.542 4.909 4.328 4.568 4.471 4.622

Veure dades per titulació [Infografia]

 

 

Winddat