Investigar en art: pràctiques, preguntes i problemes
Artnodes
24/07/2017
Convocatòria de comunicacions (call for papers) de la revista científica de la UOC Artnodes

Des del moment que les escoles d’arts i oficis van ser incorporades per les universitats com a àmbits de formació i recerca acadèmica, s’ha parlat insistentment de la recerca artística com una forma de recerca diferent de la del coneixement científic, però igualment específica i contributiva a la comunitat de coneixement i experiència a què pertany. Avui dia investigar en art o en disseny comporta plantejar-se qüestions epistemològiques, ontològiques i metodològiques sobre el que anomenem coneixement i la seva relació amb la societat. Implica, d’una manera inevitable, preguntar-se per la relació entre l’art i el coneixement. Així, podem distingir entre tres tipus de recerca artística, resumides en tres fórmules senzilles: recerca per a l’art, recerca sobre l’art i, finalment, recerca en l’art, reivindicada com la tipologia de recerca artística més genuïna.

Des de fa ja unes quantes dècades hi ha doctorats de recerca artística en la majoria de llocs del món, projectes de recerca artística amb finançament privat o públic mitjançant convocatòries competitives, investigadors acreditats per mitjà de la seva pràctica productiva com a artistes o dissenyadors, etc., que creen tot un ecosistema de recerca universitària que té una forta interrelació amb l’àmbit industrial, cultural i social, dotat d’una xarxa d’institucions molt àmplia que l’articula. En aquest sentit és un ecosistema ric i divers, heterogeni i complex, però al seu torn no exempt de tensions en els processos d’avaluació, acreditació i formalització, depenent del lloc des del qual es dugin a terme.

Parlar actualment de recerca artística significa afrontar una bona part de les complexitats que avui dia implica la recerca —sigui o no sigui vinculada a les arts—, és a dir, a bregar en la relació amb la indústria i la societat, amb el finançament públic i privat, amb la transferència i la recerca aplicada, amb l’entorn local i, al seu torn, amb l’entorn global, amb els diversos mètodes d’avaluació associats a cada context diferent, en definitiva, amb la seva heterogeneïtat constitutiva. Ara que el terme és reivindicat tant des de les universitats com des de la mateixa pràctica i des de les mateixes institucions artístiques, la posició institucional des de la qual s’argumenten les diverses aproximacions a la naturalesa de la recerca artística encara és més rellevant.

El repte, i la raó per la qual últimament es parla tant de la recerca artística, rau en la definició dels paràmetres a partir dels quals definim el lloc de les arts, no tan sols respecte a si mateixes, sinó també amb relació al coneixement, i especialment el coneixement científic i, per consegüent, en el marc de la universitat. El número vinent de la revista Artnodes, que enguany celebra el quinzè aniversari com a revista acadèmica, tractarà justament de la recerca artística i de les seves pràctiques, preguntes i problemes. La convocatòria de recepció d’articles estarà oberta fins a l’1 de setembre de 2017 i es pot consultar aquí