L'activitat d’R+I de la UOC s'organitza en 43 grups de recerca vinculats a un estudi o a un dels dos centres de recerca de la Universitat: l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l’eLearn Center (eLC).

  • L’IN3, com a institut de recerca de la UOC, focalitza la seva activitat en l’àmbit interdisciplinari de la societat de la informació i el coneixement i dóna suport a un total de deu grups de recerca, dos dels quals són reconeguts per la Generalitat de Catalunya.
  • L’eLC és un centre de recerca, innovació i formació en aprenentatge virtual dedicat essencialment a l’ensenyament superior i a la formació al llarg de la vida. A més de les persones que en són membres a títol individual, un total de nou grups de recerca i d’innovació, integrats per professors i personal de gestió, hi desenvolupen la seva activitat. D'aquests grups, cinc són reconeguts per la Generalitat de Catalunya. Actualment, s’hi troben vinculats al voltant de cent quinze persones.

Pel que fa a la resta, hi ha vint-i-quatre grups de recerca formalment constituïts, dinou dels quals estan reconeguts per la Generalitat de Catalunya, que estan vinculats als estudis de la UOC i estan especialitzats en els àmbits de les arts i humanitats, les ciències socials, les ciències de la salut i la tecnologia i la comunicació.