• Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Convencions formals
Majúscules i minúscules

Establir uns criteris de distinció entre majúscules i minúscules és necessari per a aconseguir que els textos universitaris tinguin coherència en aquest sentit. No és fàcil establir regles absolutes sobre majúscules i minúscules; cal, però, vetllar per la coherència en l'ús en un mateix escrit, i recordar que la tendència actual és reduir l'ús de majúscules.

Com a referència vegeu el quadre següent de majúscules i minúscules. Dels criteris que s'hi estableixen, val la pena comentar els aspectes següents:

 • Els noms dels estudis de grau, postgrau, màster, doctorat i les seves especialitats, a més de les càtedres i les àrees de coneixement, van amb tots els substantius i adjectius amb majúscula (Relacions Laborals i Ocupació [grau], Direcció i Lideratge en Gestió Clínica [postgrau]).
 • Els noms de les assignatures, els cursos, els tallers i els seminaris només porten amb majúscula la inicial de la primera paraula (Teoria i pràctica de la traducció [assignatura], Eines informàtiques per al psicòleg [taller]).
 • Sobre les designacions incompletes d'institucions, no s'han de confondre els casos en què la designació completa queda sobreentesa amb altres casos en què s'interpreta com un nom genèric o en què, malgrat que es parli d'una institució en concret, es denomina per mitjà d'un nom comú. Es poden trobar, doncs, aquests tres casos diferents:

  una universitat
  la Universitat (Oberta de Catalunya)
  aquesta universitat / la nostra universitat


No és igual dir aquesta universitat que la Universitat, encara que en tots dos casos ens referim a la mateixa institució. (Una manera de saber quan ha d'anar amb majúscula i quan no és mirar si la designació es podria dir completa; i no podem dir aquesta universitat Oberta de Catalunya.)