• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Convencions formals
Referències bibliogràfiques

Citació de documents electrònics

Els elements de les entrades bibliogràfiques dels documents electrònics no coincideixen del tot amb els dels documents en paper i varien segons la mena de document al qual es fa referència.

Publicacions en línia

Cognom/s, Nom complet (any). Títol del treball [unitat de contingut + tipus de suport]. Editorial. [Data de consulta].
<URL>

Prats Català, Joan (2002). Institucions i desenvolupament a l'Amèrica Llatina. Un rol per a l'ètica? [article en línia]. UOC. [Data de consulta: 7 de juny de 2002].
<http://www.uoc.edu/web/cat/art/uoc/prats0502/prats0502.html>

Vicente, María Dolores (2002). L'aplicació d'agents intel·ligents a la mineria web [treball de final de carrera en línia]. UOC. [Data de consulta: 24 de maig de 2002].
<http://www.uoc.edu/web/cat/art/uoc/vicente0302/vicente0302.html>

Castells, Manuel; Tubella, Imma (directors) (2002). Projecte Internet Catalunya (PIC): la societat xarxa a Catalunya [informe de recerca en línia]. UOC. [Data de consulta: 28 de febrer de 2003].
<http://www.uoc.edu/in3/pic/cat/1/intr/intr.html>


 

Si hi ha més de tres autors, com a màxim se citen els tres primers i després es posa l'expressió i altres en rodona o et al. en cursiva.

Guitert, Montse; Giménez, Ferran; Garcia, Iolanda, i altres (2002). Présentation de la méthodologie d'analyse et des résultats de l'étude comparative de trois expériences régionales d'apprentissage coopératif en environnement éducatif ouvert (Lyon, Liège et Catalogne) [document de projecte en línia]. UOC. [Data de consulta: 7 de juny de 2002].
<http://www.uoc.edu/web/cat/seminaris/freref/pdf/regionals0302.html>


 

En cas que la unitat de contingut sigui una ressenya, s'aplica el model de citació bibliogràfica següent:

Cognom/s, Nom complet (any de publicació de la ressenya). Ressenya del llibre + Títol + nom de l'autor/a del llibre [tipus de suport]. Editorial. [Data de consulta].
<URL>

Cobarsí, Josep (2003). Ressenya del llibre Information Architecture for the WWW de Peter Morville i Louis Rosenfeld [en línia]. UOC. [Data de consulta: 27 de febrer de 2003].
<http://www.uoc.edu/web/cat/art/uoc/cobarsi0103/cobarsi0103.html>+ Torna al començament

Articles de revistes

Cognom/s, Nom complet (any, dia i mes). «Títol de la part de la publicació» [unitat de contingut]. Títol de la publicació. Secció (volum, número) [tipus de suport]. Editorial. [Data de consulta].
<URL>
ISSN [opcional]

Tirado, Francisco Javier; Gálvez, Anna (2002). «Comunitats virtuals, ciborgs i xarxes sociotècniques: noves formes per a la interacció social». Digithum (núm. 4) [en línia]. UOC. [Data de consulta: 27 de febrer de 2003].
http://www.uoc.edu/humfil/articles/cat/tiradogalvez0302/tiradogalvez0302.html>
ISSN 1575-2275

Manovich, Lev (2002, desembre). «L'avantguarda com a programari». Artnodes. Articles (núm. 4) [en línia]. UOC. [Data de consulta: 2 de novembre de 2004].
<http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/manovich1002/manovich1002.html>
ISSN 1695-5951

Gabinet de Premsa (2012, març). «Entrevista a José Antonio Marina, filòsof, assagista i pedagog: "L'escola no solament ha d'ensenyar: és la consciència educativa de la societat"» [en línia]. UOC. [Data de consulta: 10 de març de 2016].
<http://www.uoc.edu/portal/ca/uoc-news/entrevistes/2012/jose_antonio_marina.html>
ISSN 1695-5951+ Torna al començament

Documents presentats en reunions acadèmiques, congressos (ponències, treballs...)

Cognom/s, Nom complet (any). «Títol del document» [unitat de contingut]. A: Nom de l'acte (data: Lloc) [tipus de suport]. Editorial. [Data de consulta].
<URL>

Bates, Tony (2002). «Aspectes culturals i ètics en l'ensenyament internacional a distància» [conferència]. A: Programa de doctorat interdisciplinari i internacional sobre la Societat de la Informació i el Coneixement (2001: Barcelona) [en línia]. UOC. [Data de consulta: 7 de juny de 2002].
<http://www.uoc.edu/web/cat/art/uoc/bates1201/bates1201.html>

Cardenal, Ana Sofía; Batlle, Albert (2001). «Síntesi del debat». A: Cap a un nou àmbit internacional? (2001: Barcelona) [en línia]. UOC. [Data de consulta: 24 de maig de 2002].
<http://www.uoc.edu/web/cat/art/uoc/cardenal_batlle/cardenal_batlle.html>

Climent, Salvador (2003). «Les noves professions dels filòlegs d'avui» [síntesi de debat]. A: Jornada sobre les Noves Professions Lingüístiques i Literàries (2003: Barcelona) [en línia]. UOC. [Data de consulta: 28 de febrer de 2003].
<http://www.uoc.edu/dt/20161/index.html>

Partal, Vicent (2002). «Periodistes i documentalistes: on és la frontera?» [conferència]. A: Trobada de presentació del segon semestre del curs 2002-2003 (2002: Barcelona) [en línia]. UOC. [Data de consulta: 27 de febrer de 2003].
<http://www.uoc.edu/web/cat/art/uoc/partal0402/partal0402.html>

Sigalés, Carles (2002). «El potencial interactiu dels entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge en l'educació a distància» [ponència]. A: X Trobada Internacional d'Educació a Distància (2001: Guadalajara) [en línia]. UOC. [Data de consulta: 7 de juny de 2002].
<http://www.uoc.edu/web/cat/art/uoc/sigales0102/sigales0102.html>+ Torna al començament

Col·leccions o publicacions seriades (documents de treball, treballs de doctorat...)

Cognom/s, Nom complet (any). Títol de la publicació [unitat de contingut + tipus de suport]. Editorial. («Col·lecció», núm.). [Data de consulta].
<URL>

Meseguer, Antoni; Rodríguez, Inma (2002). Situació i perspectives del comerç electrònic a Espanya: una anàlisi a partir del volum del negoci electrònic [document de treball en línia]. UOC. («Working Paper Series», WP02-004). [Data de consulta: 24 de maig de 2002].
<http://www.uoc.edu/in3/dt/20003/index.html>

Riba, Marta (2003). Les llistes de distribució com a xarxes de discurs: el cas d'Iphealth [treball de doctorat en línia]. UOC. («Treballs de Doctorat», TD03-002). [Data de consulta: 4 de febrer de 2003].
<http://www.uoc.edu/in3/dt/20106/index.html>
 

 

+ Torna al començament