• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Convencions formals
Referències bibliogràfiques

Referències internes

En els documents sovint hi ha notacions que fan referència a publicacions o fonts de taules i gràfics, en les quals s'indica com a màxim l'autor, l'any i la pàgina corresponents. Aquest sistema de notació admet diverses variants, com ara:

(Autor/a, any, pàg.) (Rodríguez, 1984, pàg. 25-26)
Autor/a (any, pàg.) Halle (1973, pàg. 36)
Autor/a (any) Rubio (1995)
(Autor/a, any) (Anguera, 1985)
(Autor/a: any) (Hauf: 2005)

Normalment aquestes referències són a dins del text; si es fan com a nota a peu de pàgina, tenen una forma més desenvolupada (amb el títol escurçat, per exemple, o amb altres elements).