• Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Criteris lingüístics
Ortografia

Guionet en mots compostos

S'escriuen amb guionet

 

 • Els numerals compostos, per a separar desenes d'unitats i unitats de centenes: vint-i-nou, seixanta-dos, trenta-tresena, quatre-cents, set-centes.
   
 • Els mots compostos que comencen amb el nom d'un punt cardinal: sud-americana, nord-oest, nord-africà, Sud-àfrica.
   
 • Els compostos repetitius i expressius: cori-mori, xiu-xiu, non-non, a corre-cuita.
   
 • Els compostos que són manlleus no adaptats: ex-libris, dalai-lama, agnus-dei.
   
 • Els compostos la primera part dels quals porta accent: mà-llarg, pèl-curt, pèl-ras, més-dient.
   
 • Els compostos la primera part dels quals acaba en vocal i la segona comença en r, s o x i els que presentarien dificultat de lectura si anessin junts: cara-rodó, para-xocs, poca-solta, pit-roig, Mont-roig, costa-riqueny.
   
 • Els mots compostos de dos o més adjectius coordinats que expressen dues o més idees, independents, que concorren en el nom modificat: teòrico-pràctica, greco-llatí, científico-filosòfic, hispano-americà ('d'Espanya i d'Amèrica').*
   
 • Un grupet d'altres mots: abans-d'ahir, adéu-siau, dellà-ahir, qui-sap-lo, despús-ahir.
   
 • Els derivats amb el prefix no- quan el segon element és un substantiu: no-bel·ligerància, no-violència.

* Malgrat que l'IEC actualment prescriu que aquest tipus de compostos s'escriguin junts, sembla que es modificarà aquest criteri, tal com s'aplica en diverses obres, per exemple en la Gramàtica del català contemporani coordinada per Joan Solà i altres.

+ Torna al començament

S'escriuen junts

 

 • La resta de compostos: coliflor, collverd, pocatraça, vistiplau.
   
 • Els mots compostos de dos o més adjectius que expressen una sola idea resultant de la fusió dels adjectius, els quals no són independents, sinó que se subordinen l'un a l'altre: audiovisual, morfosintàctic, otopatia, osteoartrosi, anglosaxó, hispanoamericà ('d'Amèrica Llatina').
   
 • Tots els derivats formats amb prefixos, tònics o àtons, llevat del prefix no- del punt anterior: arximilionari, precristià, plusvàlua, pseudoprofeta, sotsdirector, vicerector.

Observació:

Segons l'Institut d'Estudis Catalans, no s'ha de suprimir la vocal e en els compostos i derivats de mots que presenten etimològicament una s inicial seguida de consonant (aeroespacial, autoescola, infraestructura, teleespectador, teleesquí, etc.), malgrat que el corrector ortogràfic els marqui com a incorrectes. Cal tenir en compte, però, altres mots: estratosfera, aerostàtica...

 

+ Torna al començament