Reptes i oportunitats de la universitat en un context global, per Jaume Pagès

Quin és el futur de la universitat?