Reptes i oportunitats de la universitat en un context global, per Jaume Pagès

La universitat acompanya en la formació al llarg de la vida?