Reptes i oportunitats de la universitat en un context global, per Jaume Pagès

Tenim un sistema universitari prou divers?