Art i coneixement per a construir el que és comú, per Manuel Borja-Villel

El museu dins del sistema món