Art i coneixement per a construir el que és comú, per Manuel Borja-Villel

Els públics davant l'art contemporani