Les claus per a ser emprenedor, per Israel Ruiz

Clau 10. L'entorn per a desenvolupar el negoci pot ser una dificultat afegida