• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir
Galeria de rectors

Dr. Josep A. Planell Estany
2013-actualitat

Dr. Josep A. Planell Estany

Josep A. Planell Estany (Barcelona, 1951) és llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona (1975) i doctor en Ciència dels materials per la Universitat de Londres (1983). Des de l'any 1992 és catedràtic del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya. Des de la seva creació, el desembre de 2005, ha estat director de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC). El 3 d'abril de 2013 ha pres possessió del càrrec de rector de la UOC.


Dra. Imma Tubella i Casadevall
2005-2013

Dr. Gabriel Ferraté i Pascual
1995-2005