Memòries: la nostra història

Una universitat oberta al món i a les persones, arrelada al territori

Sumari

  • Presentació de la rectora
  • El curs de l'any
  • La UOC en xifres
  • La UOC al món
  • Recerca i innovació
  • EEES: desplegament de noves titulacions
  • Memòria econòmica
  • Webs UOC
  • Equip de govern

Document complet (PDF | 2,4 MB)